Economie van EU beter dan eerder verwacht!

22 juni 2021

Volgens de voorjaarsprognoses 2021 zal de economie van de EU in 2021 groeien met 4,2 % en in 2022 met 4,4 %. De economie van de eurozone zou dit jaar met 4,3 % groeien en volgend jaar met 4,4 %. Daarmee zijn de groeivooruitzichten aanzienlijk beter dan in de economische winterprognoses 2021 die de Commissie in februari had voorgesteld. De groeicijfers zullen nog steeds verschillen tussen de EU-lidstaten, maar tegen het einde van 2022 zou de economie in alle lidstaten weer het niveau van voor de crisis moeten bereiken.

Vaccinaties en versoepelingen helpen

Voor de economieën van Europa is de coronapandemie een schok van historische omvang. In 2020 is de economie van de EU met 6,1% gekrompen en die van de eurozone met 6,6  %. Hoewel ondernemingen en consumenten zich over het algemeen hebben aangepast om beter met de inperkingsmaatregelen om te gaan, hebben sommige sectoren, zoals toerisme en persoonlijke diensten, het nog steeds moeilijk.

De heropleving van de Europese economie, die vorige zomer op gang kwam, stagneerde in het vierde trimester van 2020 en het eerste trimester van 2021, toen nieuwe volksgezondheidsmaatregelen werden ingevoerd om het stijgende aantal gevallen van COVID-19 in te dammen. Maar naarmate de vaccinatiegraad stijgt en de beperkingen versoepeld worden, zullen de economieën van de EU en de eurozone naar verwachting een sterk herstel kennen. Deze groei zal worden aangejaagd door particuliere consumptie, investeringen en een sterkere wereldeconomie die de vraag naar EU-uitvoer doet stijgen.

Het percentage van overheidsinvesteringen ten opzichte van het bbp zal in 2022 zijn hoogste niveau in meer dan tien jaar bereiken. Dit zal worden gestimuleerd door de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), het instrument dat de hoeksteen vormt van NextGenerationEU.

Langzaam beterschap op de arbeidsmarkten

Na de initiële impact van de pandemie beginnen de arbeidsmarktomstandigheden stilaan te verbeteren. In de tweede helft van 2020 is de werkgelegenheid gestegen en in de meeste lidstaten zijn de werkloosheidscijfers na een piek weer gedaald.

Deel
  • Over ons

    Jurgens-Partners staat bekend om integriteit, commitment, oog voor detail, een professionele benadering en persoonlijke touch. Met beide benen op de grond! Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken, gaan met zorg om met gegevens van onze opdrachtgevers en zijn transparant in onze communicatie. Read more…

  • Executive search

    Jurgens-Partners beschikt over een uitgebreid netwerk, met de (juiste) keuze bepaald u de toekomst van uw organisatie. Een verkeerde keuze heeft onherroepelijk gevolgen. Niet alleen financieel, maar ook voor uw interne organisatie en de reputatie van uw bedrijf ... Read more…

  • Interim management

    In elke onderneming zijn er periodes waarin de bestaande functionele invulling niet meer voldoet: een omslag die op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd, een ingrijpende herstructurering, dreigende insolventie of de behoefte om onverwachte vacatures in te vullen. Read more…