Business Controller ( Vervuld )

De nieuwe woningwet schrijft voor dat een corporatie die meer dan 2.500 woongelegenheden en gebouwen in eigendom heeft, de controllerfunctie afzonderlijk dient te positioneren binnen de organisatie. Om hier op een juiste wijze invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een stevige Business Controller die een scherpe visie heeft, zich onafhankelijk positioneert en zich durft uit te spreken.

De Business Controller adviseert de Raad van Commissarissen, de Directeur-Bestuurder en het management bij veranderende wet- en regelgeving, (branche)ontwikkelingen en trends over de mogelijke consequenties voor de organisatie, de interne bedrijfsvoering en/of de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Tevens controleert de Business Controller of noodzakelijke wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De Business Controller toetst ook regelmatig de diverse bedrijfsprocessen en documenten met als doel het bewaken en/of verbeteren van de vereiste kwaliteit. De functionaris geeft positief kritische feedback, ondersteunt de managers daar waar gewenst en geeft advies. De Business Controller escaleert indien nodig, zonder daarbij partijen te passeren.

De functie van Business Controller is een prachtige kans voor een gedreven professional die bijdraagt aan het naar een hoger niveau tillen van de organisatie. Je komt te werken in een dynamische omgeving, waarbij je contacten door de gehele organisatie onderhoudt en een constructieve band met de Raad van Commissarissen opbouwt. Als Business Controller weet je de juiste accenten te leggen, bezit je over een helicopterview en vind je de juiste balans tussen diverse onderwerpen en aandachtgebieden waar je mee te maken krijgt.

 •  Is op de hoogte van relevante (branche)ontwikkelingen en wet- en regelgeving en adviseert op een proactieve wijze het management en de Directeur-Bestuurder over verbetermogelijkheden en/of (mogelijke) consequenties voor de organisatie
 •  Toetst beleid en procedures op actuele wet- en regelgeving, attendeert de verantwoordelijk manager bij afwijkingen en/of onvolledigheden en komt met verbetervoorstellen
 •  Geeft op diverse onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Commissarissen (denk aan onderwerpen als de ondernemerskoers, “soft controls”, risicomanagement, visitatie en de governancecode)
 •  Is sparringpartner voor de Raad van Commissarissen , de Directeur-Bestuurder en de MT-leden
 •  Ondersteunt de organisatie middels het uitvoeren van audits op de bedrijfsprocessen en adviseert over mogelijke (kwaliteit)verbeteringen
 •  Voert (afgebakende) projecten uit op het gebied van risicomanagement en adviseert en rapporteert hierover aan de Directeur-Bestuurder

Profiel

 •  Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur richting bedrijfseconomie/bedrijfskunde
 •  Actuele corporatiekennis is een must
 •  Enkele jaren ervaring in een functie met soortgelijke taakvelden (bijvoorbeeld als controller,       kwaliteitsadviseur of procesmanager)
 •  Ervaring met het bestuurlijke krachtenveld binnen een soortgelijke onderneming
 •  Bezitten van natuurlijk gezag en overwicht
 •  Zich opstellen als “kritische vriend” en soms als “lastpak”
 •  Type: sensitief, kritisch, sociaalvaardig, onafhankelijk, hulpvaardig, confronterend, communicatief vaardig (zowel schriftelijke als mondeling)
 • Ben jij beschikbaar 16- 24 uur per week.

Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in deze functie neem dan contact op met Constant Jurgens  GSM 06 53 405 497 of email : c.jurgens@jurgens-partners.nl  of solliciteer direct via onze site.

Deel Vacature
Solliciteer via LinkedIn

Solliciteer direct