Salaris belangrijkste pullfactor maar ontbreekt toch nog vaak in vacatureteksten

18 maart 2021

Voor 55% van de Nederlandse Beroepsbevolking is een goed salaris één van de belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen. Dat dit bovenaan de lijst met belangrijke pullfactoren staat is al een geruime tijd niet veranderd. Ondanks dit gegeven blijkt er nog een aanzienlijk gat te zijn tussen dat wat de werknemers aantrekt en dat wat de werkgevers presenteren in hun vacatureteksten.
➥Verderop in dit artikel: de top 10 van pullfactoren
Tegenwoordig zijn er vele manieren om werknemers aan te trekken. Een van die manieren is door het gebruik van pullfactoren. Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group blijkt dat de aantrekkingskracht van pullfactoren niet alleen op doelgroep-niveau verschilt, maar ook tussen bepaalde groepen op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Tevens blijkt dat hetgeen waar werknemers de meeste waarde aan hechten, vaak juist niet wordt benoemd.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat:

Steeds meer werkgevers een salaris benoemen in vacatures.
Een goed salaris, een vast contract en een goede werksfeer de drie belangrijkste pullfactoren zijn.
Een transparante salarisstructuur voor meer productiviteit en betrokkenheid zorgt.

Leestip!
Best practice: iedereen hetzelfde salaris
Salaris belangrijkste pullfactor
Een goed salaris voor de meeste mensen één van de belangrijkste pullfactoren. Van de beroepsbevolking in 2020 vindt namelijk 55% een goed salaris een belangrijke pullfactor. Mannen blijken dit een stuk belangrijker te vinden dan vrouwen. De helft van de vrouwen vindt dit een belangrijke pullfactor, terwijl dit percentage voor mannen op 60% ligt.

Leestip!
Loondiscriminatie: EU komt met wetgeving om hier einde aan te maken
Op het gebied van leeftijdscategorie en opleidingsniveau is er tevens een opmerkelijk patroon zichtbaar. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt het belang van een goed salaris als reden voor het kiezen van een werkgever. Van de Nederlandse Beroepsbevolking onder 30 jaar beschouwt 58% een goed salaris als belangrijke pullfactor, waar dit voor 50-plussers voor 51% het geval is.

Ook uitgesplitst op opleidingsniveau komt een duidelijk verschil naar voren. Van alle vmbo’ers vindt 59% een goed salaris een belangrijke reden voor het kiezen van een werkgever, terwijl dit voor de wo’ers een stuk lager ligt (52%).

In bijna 75% van vacatures wordt geen salaris genoemd
Uit onderzoek van Jobdigger blijkt dat van alle vacatures die geplaatst worden in 26% van de gevallen ook daadwerkelijk een salaris vermeld staat. Ondanks dat dit percentage met name in 2020 is gestegen, staat in een groot deel van de vacatures nog geen indicatie van dé belangrijkste pullfactor.

Top 10 pullfactoren
Salaris
Werksfeer
Vast contract
Inhoud van werk
Acceptabele reistijd
Uitdaging van het werk
Zelfstandigheid in de functie
Acceptabele werkdruk
Afwisseling van het werk
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden / CAO

Uit: PW

Deel
  • Over ons

    Jurgens-Partners staat bekend om integriteit, commitment, oog voor detail, een professionele benadering en persoonlijke touch. Met beide benen op de grond! Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken, gaan met zorg om met gegevens van onze opdrachtgevers en zijn transparant in onze communicatie. Read more…

  • Executive search

    Jurgens-Partners beschikt over een uitgebreid netwerk, met de (juiste) keuze bepaald u de toekomst van uw organisatie. Een verkeerde keuze heeft onherroepelijk gevolgen. Niet alleen financieel, maar ook voor uw interne organisatie en de reputatie van uw bedrijf ... Read more…

  • Interim management

    In elke onderneming zijn er periodes waarin de bestaande functionele invulling niet meer voldoet: een omslag die op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd, een ingrijpende herstructurering, dreigende insolventie of de behoefte om onverwachte vacatures in te vullen. Read more…