Recordaantal werkende

17 januari 2020

‘Een record! 69 procent van de Nederlanders werkt. Daar mogen we trots op zijn’, begroette minister Koolmees van Sociale Zaken donderdag de nieuwste cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Voor het eerst zijn meer dan 9 miljoen Nederlanders aan het werk.

 

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld zevenduizend per maand, tot 302 duizend in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in de laatste maand van het jaar uit op 3,2 procent.

 

In december hadden vier miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen personen die niet onlangs hebben gezocht of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand gedaald. Uitkeringsinstantie UWV telde eind december 223 duizend WW-uitkeringen. Dat was 1,9 procent minder dan een maand eerder. Eind 2018 waren er nog 263 duizend WW-uitkeringen. In alle beroepsgroepen was sprake van een daling.

 

Opvallend was dat het aantal WW-uitkeringen van 50-plussers afnam met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018. Koolmees zei niet alleen tevreden te zijn. De verschillen tussen vast en flexwerk zijn nog te groot, net als de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers). ‘Die verschillen moeten worden verkleind’, aldus Koolmees. Hij noemde de arbeidsmarktwet (WAB), die 1 januari van kracht werd, een stap in de goede richting.

 

In sommige sectoren is de arbeidsmarkt enorm krap. Vacaturesite Indeed noemt vooral de situatie in de zorg nijpend. De vraag naar operatieassistenten, dermatologen, basisartsen en ambulancechauffeurs is in 2019 explosief toegenomen. Daarnaast is er grote vraag naar klimaatdeskundigen.

Deel
  • Over ons

    Jurgens-Partners staat bekend om integriteit, commitment, oog voor detail, een professionele benadering en persoonlijke touch. Met beide benen op de grond! Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken, gaan met zorg om met gegevens van onze opdrachtgevers en zijn transparant in onze communicatie. Read more…

  • Executive search

    Jurgens-Partners beschikt over een uitgebreid netwerk, met de (juiste) keuze bepaald u de toekomst van uw organisatie. Een verkeerde keuze heeft onherroepelijk gevolgen. Niet alleen financieel, maar ook voor uw interne organisatie en de reputatie van uw bedrijf ... Read more…

  • Interim management

    In elke onderneming zijn er periodes waarin de bestaande functionele invulling niet meer voldoet: een omslag die op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd, een ingrijpende herstructurering, dreigende insolventie of de behoefte om onverwachte vacatures in te vullen. Read more…