Op deze drie terreinen willen medewerkers nog meer steun van HR

12 augustus 2019

Werknemers in Europa zien de toekomst rooskleurig in. Dat blijkt uit het recente onderzoek ‘The Workforce View in Europa 2019’ van ADP. Wel komen er drie verbeterpunten duidelijk naar voren.

Werknemers zijn meer betrokken bij hun functie dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit het onderzoek. In deze tijden van flexibilisering geven bovendien meer werknemers dan voorheen aan dat zij van plan zijn om de rest van hun beroepsleven bij hun huidige werkgever te blijven. Nederlanders horen bij de meest positief ingestelde werknemers: 86 procent is optimistisch over zijn werk in de komende vijf jaar. Er is dus genoeg om vrolijk van te worden.

Toch zijn er ook factoren die het werk minder prettig maken. Werknemers worden nogal eens belemmerd in hun productiviteit, voelen zich niet altijd vrij om over hun psychische gesteldheid te praten en niet alle werkgevers behandelen hun medewerkers gelijk.

1. Belemmeringen voor de productiviteit
Het management blijkt een sleutelrol te spelen in de productiviteit van medewerkers. Voor het tweede jaar op rij blijkt slecht management daar een grote invloed op te hebben. Bijna een kwart (23%) van de werknemers noemt dat de grootste barrière voor productiviteit, vier procentpunten meer dan vorig jaar. In Spanje wordt slecht management zelfs door bijna een op de drie werkenden als een productiviteitsremmer gezien.

Een goede manager kan het verschil maken
Productiviteit wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor succes. Werkgevers en HR kunnen dus een groot verschil maken door het werven en trainen van managers die belemmeringen van productiviteit kunnen wegnemen. Er zijn namelijk ook andere zaken die meespelen. Zo worden inefficiënte systemen en processen door 18 procent genoemd als belemmerende factor. Opmerkelijk is dat eenzelfde percentage aangeeft minder productief te zijn door gebrek aan ondersteunende collega’s. Vorig jaar kampte nog maar 4 procent met dat probleem. Hier wordt de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar.

Smartphonegebruik leidt vooral jongeren af
De mobiele telefoon is nog geen grote bedreiging voor de productiviteit: slechts 4 procent van de werknemers geeft aan minder productief te zijn door gebruik van de smartphone. Onder jongeren (tot 24 jaar) is dat anders: 10 procent zegt zodanig afgeleid te worden door de mobiele telefoon dat dat een van de grootste barrières is voor de productiviteit.

2. Praten over welzijn en geestelijke gezondheid
Een tweede verbeterpunt is dat het welzijn van het personeel nog wat meer aandacht mag krijgen. Een aanzienlijk deel van de werknemers zou daarin meer betrokkenheid willen zien van de werkgever. Meer dan een kwart (28%) denkt dat hun werkgever daar helemaal niet in geïnteresseerd is. En als er interesse is, denkt 38 procent dat die alleen oppervlakkig is.

HR maar weinig aanspreekpunt
Bijna een op de drie (30%) voelt zich niet op zijn gemak bij het praten over problemen op het gebied van geestelijke gezondheid op het werk. Werknemers tot 34 jaar zijn er wel makkelijker in: 78 procent zegt daar geen moeite mee te hebben, tegen 61 procent van de oudere collega’s. Wie geen moeite heeft met het praten over geestelijke problemen, voelt zich met name op zijn gemak in gesprek met vrienden of collega’s: die zijn voor 43 procent de eersten die zij in vertrouwen zouden nemen. Voor 30 procent is de manager het aanspreekpunt, terwijl HR maar door 13 procent genoemd.

Een op zes heeft dagelijks stress
De drempel voor het praten over psychische struikelblokken verlagen is belangrijk, want een op de zes werknemers zegt dagelijks stress te ervaren op het werk. Aan de andere kant zegt 12 procent nooit stress te voelen; in Nederland is die groep het grootst (22%). Stressgevoelige sectoren zijn verkoop, media & marketing, detailhandel, catering & vrije tijd en financiële dienstverlening. Daar zegt een op de vijf werknemers dagelijks gestrest te zijn.

Tips om stress te voorkomen
Leidinggevenden, managers en HR-professionals moeten dus zoeken naar manieren om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en de leiding te nemen bij het aansturen van de gesprekken erover. Mental Health Europe, de organisatie die zich inzet voor het promoten van positieve geestelijke gezondheid, heeft tips om stress te voorkomen:

Creëer een cultuur van openheid waarbij geestelijke gezondheid een onderwerp van gesprek wordt.
Doe als organisatie op bestuurlijk niveau toezeggingen wat betreft geestelijke gezondheid en het opkomen voor een positieve geestelijke gezondheid.
Meet de geestelijke gezondheid van werknemers en meld het aan de hoogste leidinggevenden.
Train werkgevers, managers en werknemers in geestelijke gezondheid.
Kijk naar redelijke aanpassingen voor werknemers die te maken hebben met ernstige of langdurige problemen met hun geestelijke gezondheid.
3. Gelijkheid op de werkplek
Het derde aandachtspunt voor management en HR is de gelijkheid op de werkvloer. Die is belangrijk voor werknemers: 60 procent zou een andere baan overwegen als zou blijken dat mannen en vrouwen niet gelijk worden beloond voor hetzelfde werk. Onder vrouwen is dat percentage 72 procent. Er zijn dit jaar ook meer meldingen gedaan van een loonkloof tussen mannen en vrouwen: 27 procent, tegen 22 procent vorig jaar. Anderzijds zijn er minder meldingen gedaan van discriminatie. 30 procent heeft zo’n melding gedaan; vorig jaar was dat nog 34 procent. In Nederland ligt het aantal meldingen van discriminatie met 18 procent nog relatief laag.

Leeftijdsdiscriminatie komt meest voor
Leeftijd is de meest voorkomende reden voor discriminatie (9%), daarna volgt geslacht (7%).
Vrouwen maken wel veel vaker dan mannen melding van discriminatie op grond van geslacht: 10 procent tegen 3 procent. Jongeren zijn vaker geneigd te melden dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van geslacht. Een op de tien werknemers onder de 35 geeft
aan gediscrimineerd te zijn, vergeleken met slechts 4 procent van de 45-plussers.

Ongelijke beloning wordt groter probleem
De millenniumgeneratie ziet met 31 procent de meeste noodzaak in het melden van verschil in betaling tussen mannen en vrouwen. Driekwart zegt dat een vertrek te overwegen als zij zouden weten dat hun werkgever mannen en vrouwen ongelijk zou betalen. Over heel Europa worden vrouwen gemiddeld 16 procent minder beloond dan mannen voor hetzelfde werk.

Ruim een kwart van de werknemers (27%) denkt dat het melden van verschil in betaling tussen mannen en vrouwen nodig is in hun organisatie. In Nederland is slechts 11 procent die mening toegedaan. Dat is opmerkelijk, want ons land is in 2017 wel 16 plaatsen gezakt op de wereldranglijst voor gendergelijkheid 2017 van het World Economic Forum.

Blijf luisteren
Deze drie ontwikkelingen tonen aan dat aandacht voor de betrokkenheid en productiviteit van werknemers een belangrijk punt hoort te blijven op de agenda van HR, ondanks de positieve kijk op de toekomst die veel werknemers hebben. Blijven luisteren, innoveren en inspelen op de behoeften en wensen van werknemers is een van de manieren om talent aan te trekken en vast te houden in een snel veranderende omgeving. Want echt succesvol is een bedrijf pas met optimistische en vooruitdenkende werknemers.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ADP.

Deel
  • Over ons

    Jurgens-Partners staat bekend om integriteit, commitment, oog voor detail, een professionele benadering en persoonlijke touch. Met beide benen op de grond! Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken, gaan met zorg om met gegevens van onze opdrachtgevers en zijn transparant in onze communicatie. Read more…

  • Executive search

    Jurgens-Partners beschikt over een uitgebreid netwerk, met de (juiste) keuze bepaald u de toekomst van uw organisatie. Een verkeerde keuze heeft onherroepelijk gevolgen. Niet alleen financieel, maar ook voor uw interne organisatie en de reputatie van uw bedrijf ... Read more…

  • Interim management

    In elke onderneming zijn er periodes waarin de bestaande functionele invulling niet meer voldoet: een omslag die op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd, een ingrijpende herstructurering, dreigende insolventie of de behoefte om onverwachte vacatures in te vullen. Read more…